miércoles, 11 de julio de 2018

La memoria es com una calaixera , com una base de dades relacionales com una calaixera , cada calaix contindrá anecdortes, noticies dels diversos periodes de la teva vida 

En Chin Cros  una biografia plena de vides viscudes amb intensitat, vides que deixen moments , registres en la base de dades de la  memoria...ser SESENTON : fer biografies ensenya el que no esta en els llibr...: